മേപ്പാടി: 
കാട്ടുതീ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെമ്പ്രാപീക്കിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ‌് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നു. 16 മുതൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ട്രക്കിങ‌് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന‌് സൗത്ത‌് വയനാട‌് എഫ‌്ഡിഎ അധികൃതർ  അറിയിച്ചു.  വാച്ച‌്ടവർ വരെയുള്ള വിസിറ്റിങ‌് പതിവുപോലെ  തുടരും. 
കാട്ടുതീ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ  തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിവരികയാണ‌്. ഫയർലൈൻ, ഫയർഗ്യാങ‌്, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട‌്. വനത്തോട‌് ചേർന്ന‌്  താമസിക്കുന്നവർ   തീ വരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ഇതിനായി പ്രദേശിക യോഗങ്ങൾ ചേരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*