കിഫ്ബിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ആരംഭിച്ച റോഡുകളുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലച്ചു. കൊട്ടാരക്കരറോഡ് നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍, ബന്ധിതമായി നിര്‍ത്തി വെച്ചതും കരാറുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒത്തു കളിയാണെന്ന ആരോപണമുണ്ട്


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here