രണ്ട് വര്‍ഷ൦ നീണ്ട ആ ബന്ധം വേര്‍പിരിയാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. 

Updated: Jun 25, 2019, 05:23 PM IST