അടുത്ത
വാര്‍ത്ത

അയ്യേ.. ഇത് ഇമ്രാനല്ല, സച്ചിനാണ്; പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് ട്രോളന്മാര്‍!!