ഹനാ പങ്കുവച്ച ചിത്രം മാതൃത്വത്തെ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കുന്നതാണെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. 

Updated: Jun 14, 2019, 06:17 PM IST