ബാങ്കുകള്‍ നടത്തുന്ന എടിഎം ഇടപാടുകള്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യവും സൗകര്യപ്രദമാക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശവുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. 

Updated: Jun 14, 2019, 06:23 PM IST