ഷോപ്പിംഗ്‌ കോംപ്ലക്സും ഇതിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാന്‍സി സെന്ററും പൂര്‍ണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു.

Updated: Jun 11, 2019, 09:36 AM IST