മിഥുനമാസ പൂജകള്‍ക്കായി ക്ഷേത്രനട വീണ്ടും 15 ന് വൈകുന്നേരം തുറക്കും.   

Updated: Jun 11, 2019, 12:17 PM IST