ഇതോടെ വൈറസ്ബാധയെന്ന സംശയത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തായി.   

Updated: Jun 11, 2019, 01:51 PM IST