വിമാനം റണ്‍വെയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് യാത്രക്കാരിയായ യുവതി എമര്‍ജന്‍സി എക്സിറ്റിന്‍റെ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തിയത്. 

Updated: Jun 9, 2019, 06:21 PM IST