ഒരു കയ്യില്‍ രണ്ട് ബോക്സ് പോപ്‌കോണും മറ്റേ കയ്യില്‍ സമോസയും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സണ്ണി വീഡിയോയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

Sneha Aniyan | Updated: Jun 6, 2019, 01:21 PM IST